Opoziv

Pravo na opoziv/raskid ugovora za potrošače za ugovor u kojem se roba isporučuje u jednoj isporuci

Pravo na opoziv/raskid ogovora
Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja.

Pravo na opoziv
Imate pravo odustati od ovog ugovora u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga. Rok za opoziv/raskid ugovora je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli robu u posjed. Kako biste ostvarili svoje pravo na otkazivanje, morate nam poslati (Flüchter Verlag, Thurgaustr. 6, 81475 München, Njemačka, tel. +49 170 20 38 456, info@fluechter-verlag.de) jasnu izjavu (npr. pismo poslano poštom, faksom ili e-poštom) o vašoj odluci o povlačenju iz ovog ugovora. Za to možete koristiti priloženi uzorak obrasca za opoziv, ali to nije obavezno. Kako biste ispunili rok za opoziv/otkazivanje, dovoljno je da pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na opoziv prije isteka roka za opoziv.

Posljedice opoziva
Ukoliko opozovete ovaj ugovor, dužni smo vam nadoknaditi sva plaćanja koja smo primili od vas odmah, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali drugu vrstu dostave od najjeftinije ponuđene standardne isporuke od naše strane), a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o vašem raskidu ovog ugovora. Za povrat novca koristimo ista sredstva plaćanja koja ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako nešto drugo nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima vam se neće naplatiti naknada za povrat novca. Možemo odbiti povrat novca dok ne primimo vraćenu robu ili dok ne dostavite dokaz da ste robu vratili, ovisno o tome što je ranije. Robu nam morate vratiti ili predati odmah, a u svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o raskidu ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu pošaljete natrag prije isteka roka od četrnaest dana.
Vi snosite izravne troškove povrata robe.
Odgovorni ste samo za bilo kakav gubitak vrijednosti robe ako je taj gubitak vrijednosti proizašao iz nepotrebnog postupanja s robom, a koje je utvrđeno provjerom prirode, svojstava i funkcioniranja robe.

Uzorak obrasca za opoziv/raskid ugovora
(Ako želite raskinuti ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite nam ga.)
– Primatelj [Flüchter Verlag, Thurgaustr. 6, 81475 München, Njemačka, tel. +49 170 20 38 456, info@fluechter-verlag.de]:
– Ja/mi (*) ovime opozivam ugovor koji sam sklopio (*) za kupnju sljedeće robe (*)/ pružanje sljedeće usluge (*)
– Naručeno (*)/primljeno (*)
– Ime potrošača
– Adresa potrošača
– Potpis potrošača (samo ako se obavijest vrši na papiru)
– Datum
—————————————
(*) Izbrisati što nije potrebno.

Isključenje ili prijevremeni istek prava na opoziv/odustajanje
Pravo na opoziv se ne odnosi na ugovore
za isporuku robe koja nije unaprijed napravljena i za čiju je proizvodnju presudan individualni odabir ili opredjeljenje potrošača ili koja je jasno prilagođena osobnim potrebama potrošača;
za isporuku robe koja se može brzo pokvariti ili kojoj bi uskoro istekao rok uporabe;
za isporuku alkoholnih pića čija je cijena ugovorena prilikom sklapanja ugovora, ali koja se mogu isporučiti najranije 30 dana nakon sklapanja ugovora i čija trenutna vrijednost ovisi o fluktuacijama na tržištu na koje poduzetnik nema utjecaja;
za isporuku novina, časopisa ili ilustriranih časopisa osim pretplatničkih ugovora.
Pravo na opoziv se ukida prije vremena za ugovore
za isporuku zapečaćene robe koja zbog zaštite zdravlja ili higijene nije prikladna za povrat ako je pečat uklonjen nakon isporuke;
za isporuku robe ako je ona zbog svoje prirode bila neodvojivo pomiješana s drugom robom nakon isporuke;
za isporuku zvučnih ili video zapisa ili računalnog softvera u zapečaćenom paketu ako je pečat oštećen nakon isporuke.

Pravo na opoziv/raskid ogovora za potrošače za ugovor za više roba koje je potrošač naručio u okviru jedne narudžbe i koja se isporučuje odvojeno

Pravo na opoziv
Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja.

Pravo na opoziv
Imate pravo odustati od ovog ugovora u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga. Rok za opoziv/raskid ugovora je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli posljednju robu. Kako biste ostvarili svoje pravo na opoziv, morate nam poslati (Flüchter Verlag, Thurgaustr. 6, 81475 München, tel. +49 170 20 38 456, info@fluechter-verlag.de) jasnu izjavu (npr. pismo poslano poštom, faksom ili e-poštom) o vašoj odluci o povlačenju iz ovog ugovora. Za to možete koristiti priloženi uzorak obrasca za opoziv, ali to nije obavezno. Kako biste ispunili rok za opoziv/raskid ugovora, dovoljno je da pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na opoziv prije isteka roka za opoziv.

Posljedice opoziva
Ukoliko opozovete ovaj ugovor, dužni smo vam nadoknaditi sva plaćanja koja smo primili od vas odmah, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali drugu vrstu dostave od najjeftinije ponuđene standardne isporuke od naše strane), a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o vašem raskidu ovog ugovora. Za povrat novca koristimo ista sredstva plaćanja koja ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako nešto drugo nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima vam se neće naplatiti naknada za povrat novca. Možemo odbiti povrat novca dok ne primimo vraćenu robu ili dok ne dostavite dokaz da ste robu vratili, ovisno o tome što je ranije. Robu nam morate vratiti ili predati odmah, a u svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o raskidu ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu pošaljete natrag prije isteka roka od četrnaest dana.
Vi snosite izravne troškove povrata robe.
Odgovorni ste samo za bilo kakav gubitak vrijednosti robe ako je taj gubitak vrijednosti proizašao iz nepotrebnog postupanja s robom, a koje je utvrđeno provjerom prirode, svojstava i funkcioniranja robe.

Uzorak obrasca za opoziv/raskid ugovora
(Ako želite raskinuti ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite nam ga.)
– Primatelj [Flüchter Verlag, Thurgaustr. 6, 81475 München, Njemačka, tel. +49 170 20 38 456, info@fluechter-verlag.de]:
– Ja/mi (*) ovime opozivam ugovor koji sam sklopio (*) za kupnju sljedeće robe (*)/ pružanje sljedeće usluge (*)
– Naručeno (*)/primljeno (*)
– Ime potrošača
– Adresa potrošača
– Potpis potrošača (samo ako se obavijest vrši na papiru)
– Datum
—————————————
(*) Izbrisati što nije potrebno.

Isključenje ili prijevremeni istek prava na opoziv/odustajanje
Pravo na opoziv se ne odnosi na ugovore

za isporuku robe koja nije unaprijed napravljena i za čiju je proizvodnju presudan individualni odabir ili opredjeljenje potrošača ili koja je jasno prilagođena osobnim potrebama potrošača;
za isporuku robe koja se može brzo pokvariti ili kojoj bi uskoro istekao rok uporabe;
za isporuku alkoholnih pića čija je cijena ugovorena prilikom sklapanja ugovora, ali koja se mogu isporučiti najranije 30 dana nakon sklapanja ugovora i čija trenutna vrijednost ovisi o fluktuacijama na tržištu na koje poduzetnik nema utjecaja;
za isporuku novina, časopisa ili ilustriranih časopisa osim pretplatničkih ugovora.
Pravo na opoziv se ukida prije vremena za ugovore
za isporuku zapečaćene robe koja zbog zaštite zdravlja ili higijene nije prikladna za povrat ako je pečat uklonjen nakon isporuke;
za isporuku robe ako je ona zbog svoje prirode bila neodvojivo pomiješana s drugom robom nakon isporuke;
za isporuku zvučnih ili video zapisa ili računalnog softvera u zapečaćenom paketu ako je pečat oštećen nakon isporuke.

Pravo na opoziv/raskid ogovora za potrošače kod ugovora s isporukom proizvoda u više djelomičnih usluga ili komada

Pravo na opoziv
Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja.

Pravo na opoziv
Imate pravo odustati od ovog ugovora u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga. Rok za opoziv/raskid ogovora je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli zadnju djelomičnu pošiljku ili zadnji komad. Kako biste ostvarili svoje pravo na opoziv, morate nam poslati (Flüchter Verlag, Thurgaustr. 6, 81475 München, Njemačka, tel. +49 170 20 38 456, info@fluechter-verlag.de) jasnu izjavu (npr. pismo poslano poštom, faksom ili e-poštom) o vašoj odluci o povlačenju iz ovog ugovora. Za to možete koristiti priloženi uzorak obrasca za opoziv, ali to nije obavezno. Kako biste ispunili rok za opoziv/otkazivanje, dovoljno je da pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na opoziv prije isteka roka za opoziv.

Posljedice opoziva
Ukoliko opozovete ovaj ugovor, dužni smo vam nadoknaditi sva plaćanja koja smo primili od vas odmah, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali drugu vrstu dostave od najjeftinije ponuđene standardne isporuke od naše strane), a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o vašem raskidu ovog ugovora. Za povrat novca koristimo ista sredstva plaćanja koja ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako nešto drugo nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima vam se neće naplatiti naknada za povrat novca. Možemo odbiti povrat novca dok ne primimo vraćenu robu ili dok ne dostavite dokaz da ste robu vratili, ovisno o tome što je ranije. Robu nam morate vratiti ili predati odmah, a u svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o raskidu ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu pošaljete natrag prije isteka roka od četrnaest dana.
Vi snosite izravne troškove povrata robe.
Odgovorni ste samo za bilo kakav gubitak vrijednosti robe ako je taj gubitak vrijednosti proizašao iz nepotrebnog postupanja s robom, a koje je utvrđeno provjerom prirode, svojstava i funkcioniranja robe.

Uzorak obrasca za opoziv/raskid ugovora
(Ako želite raskinuti ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite nam ga.)
– Primatelj [Flüchter Verlag, Thurgaustr. 6, 81475 München, Njemačka, tel. +49 170 20 38 456, info@fluechter-verlag.de]:
– Ja/mi (*) ovime opozivam ugovor koji sam sklopio (*) za kupnju sljedeće robe (*)/ pružanje sljedeće usluge (*)
– Naručeno (*)/primljeno (*)
– Ime potrošača
– Adresa potrošača
– Potpis potrošača (samo ako se obavijest vrši na papiru)
– Datum
—————————————
(*) Izbrisati što nije potrebno.

Isključenje ili prijevremeni istek prava na opoziv/odustajanje
Pravo na opoziv se ne odnosi na ugovore

za isporuku robe koja nije unaprijed napravljena i za čiju je proizvodnju presudan individualni odabir ili opredjeljenje potrošača ili koja je jasno prilagođena osobnim potrebama potrošača;
za isporuku robe koja se može brzo pokvariti ili kojoj bi uskoro istekao rok uporabe;
za isporuku alkoholnih pića čija je cijena ugovorena prilikom sklapanja ugovora, ali koja se mogu isporučiti najranije 30 dana nakon sklapanja ugovora i čija trenutna vrijednost ovisi o fluktuacijama na tržištu na koje poduzetnik nema utjecaja;
za isporuku novina, časopisa ili ilustriranih časopisa osim pretplatničkih ugovora.
Pravo na opoziv se ukida prije vremena za ugovore
za isporuku zapečaćene robe koja zbog zaštite zdravlja ili higijene nije prikladna za povrat ako je pečat uklonjen nakon isporuke;
za isporuku robe ako je ona zbog svoje prirode bila neodvojivo pomiješana s drugom robom nakon isporuke;
za isporuku zvučnih ili video zapisa ili računalnog softvera u zapečaćenom paketu ako je pečat maknut nakon isporuke;

Pravo na opoziv/raskid ugovora za potrošače za ugovor o redovnoj isporuci robe u određenom vremenskom razdoblju

Pravo na opoziv
Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja.

Pravo na opoziv
Imate pravo odustati od ovog ugovora u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga. Rok za opoziv/otkazivanje je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli prvu robu. Kako biste ostvarili svoje pravo na opoziv, morate nam poslati (Flüchter Verlag, Thurgaustr. 6, 81475 München, Njemačka, tel. +49 170 20 38 456, info@fluechter-verlag.de) jasnu izjavu (npr. pismo poslano poštom, faksom ili e-poštom) o vašoj odluci o povlačenju iz ovog ugovora. Za to možete koristiti priloženi uzorak obrasca za opoziv, ali to nije obavezno. Kako biste ispunili rok za opoziv/otkazivanje, dovoljno je da pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na opoziv prije isteka roka za opoziv.

Posljedice opoziva
Ukoliko opozovete ovaj ugovor, dužni smo vam nadoknaditi sva plaćanja koja smo primili od vas odmah, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali drugu vrstu dostave od najjeftinije ponuđene standardne isporuke od naše strane), a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o vašem raskidu ovog ugovora. Za povrat novca koristimo ista sredstva plaćanja koja ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako nešto drugo nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima vam se neće naplatiti naknada za povrat novca. Možemo odbiti povrat novca dok ne primimo vraćenu robu ili dok ne dostavite dokaz da ste robu vratili, ovisno o tome što je ranije. Robu nam morate vratiti ili predati odmah, a u svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o raskidu ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu pošaljete natrag prije isteka roka od četrnaest dana.
Vi snosite izravne troškove povrata robe.
Odgovorni ste samo za bilo kakav gubitak vrijednosti robe ako je taj gubitak vrijednosti proizašao iz nepotrebnog postupanja s robom, a koje je utvrđeno provjerom prirode, svojstava i funkcioniranja robe.

Uzorak obrasca za opoziv/raskid ugovora
(Ako želite raskinuti ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite nam ga.)
– Primatelj [Flüchter Verlag, Thurgaustr. 6, 81475 München, Njemačka, tel. +49 170 20 38 456, info@fluechter-verlag.de]:
– Ja/mi (*) ovime opozivam ugovor koji sam sklopio (*) za kupnju sljedeće robe (*)/ pružanje sljedeće usluge (*)
– Naručeno (*)/primljeno (*)
– Ime potrošača
– Adresa potrošača
– Potpis potrošača (samo ako se obavijest vrši na papiru)
– Datum
—————————————
(*) Izbrisati što nije potrebno.

Isključenje ili prijevremeni istek prava na opoziv/odustajanje
Pravo na opoziv se ne odnosi na ugovore

za isporuku robe koja nije unaprijed napravljena i za čiju je proizvodnju presudan individualni odabir ili opredjeljenje potrošača ili koja je jasno prilagođena osobnim potrebama potrošača;
za isporuku robe koja se može brzo pokvariti ili kojoj bi uskoro istekao rok uporabe;
za isporuku alkoholnih pića čija je cijena ugovorena prilikom sklapanja ugovora, ali koja se mogu isporučiti najranije 30 dana nakon sklapanja ugovora i čija trenutna vrijednost ovisi o fluktuacijama na tržištu na koje poduzetnik nema utjecaja;
za isporuku novina, časopisa ili ilustriranih časopisa osim pretplatničkih ugovora.
Pravo na opoziv se ukida prije vremena za ugovore
za isporuku zapečaćene robe koja zbog zaštite zdravlja ili higijene nije prikladna za povrat ako je pečat uklonjen nakon isporuke;
za isporuku robe ako je ona zbog svoje prirode bila neodvojivo pomiješana s drugom robom nakon isporuke;
za isporuku zvučnih ili video zapisa ili računalnog softvera u zapečaćenom paketu ako je pečat oštećen nakon isporuke.

Pravo na opoziv/raskid ugovora o isporuci digitalnog sadržaja koji nije isporučen na fizičkom nosaču podataka
Pravo na opoziv
Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja.

Pravo na opoziv
Imate pravo odustati od ovog ugovora u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga. Otkazni rok je četrnaest dana od dana sklapanja ugovora. Kako biste ostvarili svoje pravo na opoziv/otkazivanje, morate nam poslati (Flüchter Verlag, Thurgaustr. 6, 81475 München, tel. +49 170 20 38 456, info@fluechter-verlag.de) jasnu izjavu (npr. pismo poslano poštom, faksom ili e-poštom) o vašoj odluci o povlačenju iz ovog ugovora. Za to možete koristiti priloženi uzorak obrasca za opoziv, ali to nije obavezno. Kako biste ispunili rok za opoziv/otkazivanje, dovoljno je da pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na opoziv prije isteka roka za opoziv.

Posljedice opoziva
Ukoliko opozovete ovaj ugovor, dužni smo vam nadoknaditi sva plaćanja koja smo primili od vas odmah, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali drugu vrstu dostave od najjeftinije ponuđene standardne isporuke od naše strane), a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o vašem raskidu ovog ugovora. Za povrat novca koristimo ista sredstva plaćanja koja ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako nešto drugo nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima vam se neće naplatiti naknada za povrat novca.

Uzorak obrasca za opoziv/raskid ugovora
(Ako želite raskinuti ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite nam ga.)
– Primatelj [Flüchter Verlag, Thurgaustr. 6, 81475 München, Njemačka, tel. +49 170 20 38 456, info@fluechter-verlag.de]:
– Ja/mi (*) ovime opozivam ugovor koji sam sklopio (*) za kupnju sljedeće robe (*)/ pružanje sljedeće usluge (*)
– Naručeno (*)/primljeno (*)
– Ime potrošača
– Adresa potrošača
– Potpis potrošača (samo ako se obavijest vrši na papiru)
– Datum
—————————————
(*) Izbrisati što nije potrebno.

Isključenje ili prijevremeni istek prava na opoziv/odustajanje
Pravo na opoziv se ne odnosi na ugovore o isporuci digitalnog sadržaja koji nije unaprijed napravljen i za čiju je proizvodnju presudan individualni odabir ili odluka potrošača ili koji je jasno prilagođen osobnim potrebama potrošača.
Pravo na opoziv prestaje prije vremena ako smo započeli s izvršavanjem ugovora tek nakon što ste dali svoju izričitu suglasnost i ujedno potvrdili da ste svjesni da ćete izgubiti pravo na opoziv kada počnemo ispunjavati ugovor. Napominjemo da o prethodno navedenoj suglasnosti i potvrdi možemo uvjetovati sklapanje ugovora.

Shopping Cart